KARŞI DEVRİMniyazikaracay-20071109110852Bugüne kadar halkımızı karşı devrimden korkuttular.Oysa karşı devrim,şapka giymeye karşı çıkmaktır,karşı devrim ezanın Türkçe okutulması dayatmasına karşı çıkmaktır,karşı devrim hukuktan ve demokrasiden yana olmaktır,darbelere cuntalara karşı çıkmaktır,karşı devrim yeniden Türk ve yeniden müslüman olmaktır,karşı devrim bölücülüğe ergenekonlara çukur devletlere karşı çıkmaktır,karşı devrim milli ve manevi değerlere sahip çıkmaktır.

istiklal mahkemeleri

Mustafa Kemal Hocaları hedef gösteriyor

Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren müslüman milletimizin cumhuriyet fikri ile bir sorunu olmamıştır ancak cumhuriyet fikrine uymayan baskılar zorbalıklar ve dayatmalar milletmizi yormuştur.Düşünün ki başörtülü analar evlatlarının yemin törenlerini tel örgüler ardından izlemek zorunda kaldı/kalıyor hala eşi başörtülü olduğu için subaylar fişleniyor cuma namazı kıldığı için ordudan atılıyor hala çocukların dini eğitiminde yaş gibi anlamsız kısıtlamalar devam ediyor.Yakın tarihimizden bugüne kadar yaşanan olayları iyi analiz etmek gerekir.28 Şubat sürecinde ki komplolar bir bir ortaya çıktı bir eroin kaçakçısını şeyh diye millete reklam ettiler ve islami nekadar değerimiz hassasiyetimiz var ise ayaklar altına aldılar.Bu ülkede LAİKLİK adı altında din düşmanlığı yaptılar,lakliği inançların toplumun yaşamından sosyal hayattan sökülüp atılması için bir araç olarak kullandılar.

5 BİN CANA KIYDILAR !

Halk korku içindeydi,inkilapçılar büyük bir baskı ve yıldırma eylemi içindeydiler bir benzeri ancak Sovyet Rusya’da görülen bir durum idi herkes korku içindeydi kendi hayatından ve sevdiklerinin hayatından endişe ediyordu çünkü falan kişi devrimlere karşı geliyor inkilaplara karşı geliyor ŞAPKA kanununa karşı geliyor diye ihbar edildi mi kendisini sözde istiklal mahkemesinde bulması an meselesiydi ve oradan çıkacak tek karar ise İDAM idi.Dünya tarihinde bir eşi daha yoktur belkide bu karanlık dönemin

İSLAMA ve MÜSLÜMANLARA SALDIRI YILLARI

Cumhuriyet Gazetesinde dönemin karikatürleri

Cumhuriyet Gazetesinde dönemin karikatürleri,namaz aşağılanıyor!

Cumhuriyet Gazetesinde dönemin karikatürleri

Cumhuriyet Gazetesinde dönemin karikatürleri,Hocalar ağağılanıyor.

Mustafa Kemal’in Yunus NADİ’ye kurdurttuğu Cumhuriyet gazetesinin o yıllarda ki yazıları ve karikatürleri hemen hemen tüm yazı ve karikatürlerde islam ve müslümanlar aşağılandı.Mustafa Kemal ise içki sofrasından bir gün eksik etmedi bu Yunus Nadi’yi

ŞAPKA TAKMIYOR DİYE İNSAN ÖLDÜRDÜLER

iSKİLİPLİ ATIF HOCA nın dıramını artık hepimiz bilmekteyiz,kanundan evvel yazmış olduğu bir kitapçıkta şapka kanununa muhalefet ediyor bahanesi ile KEL ALİ tarafından sözde istiklal mahkemesince hunharca katledilmiştir ve onun gibi daha binlercesi.İşte DEVRİM dedikleri buydu.Ve şuan bile hala bu SÖZDE İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN tutanakları gizlenmektedir.5 bin insanın idamına ilişkin tek bir araştırmaya izin verilmemektedir.Bu mahkemelerin tutanakları açıldığı gün nasıl dıramların yaşandığı da ortaya çıkacaktır.Dede torununa subhanekeyi gizlice öğretiyordu çünkü eski harf dedikleri kur’an eğitimi yasaklanmıştı.İnsanlar samanlıklarda gizli yerlerde kur’an öğrenmek zorunda kalmışlardı.Ve bütün bu baskıları yoketme politikalarını ortadan kaldırmaya çalışanları ise devrimlere kaşı gelmekle şeriatçılıkla irticacılık ile itham ettiler ta ki bugüne kadar…

 1. Ahmet
  Ekim 30, 2013, 1:31 am

  yahu yukarda belge sunduğunu sanan arkadaş,dini bir konuda yazılan şapka politikasını eleştiren kitabın yayılmasını milleti milli mücadeleye düşman etmek için dağıtılmış gibi gösterme çabalarından ve s(ne oluyosa artık)’nin belge dahi kabul etmeyip sen zaten öylesin böylesin tavırlarından başka birşey göremedim ben.

 2. mate
  Mart 3, 2013, 4:19 pm

  Bence son olaylardan sonra bu sitenin kapanması gerekir.Destekledikleri kişiler terörle görüşüyor.

 3. erhan
  Şubat 19, 2013, 5:26 pm

  eger bu sıteyı kurupda yayın yaptıran da azıcık ALLAH c.c., korkusu olsaydı milletin çırılçıplak görüntülerini bilmem kimin sex kasedi diye yayınlamazdı

  ”Kim bir kardeşini günâhı sebebiyle ayıplarsa, o günâhı işlemeden ölmez.” HADİS-İ ŞERİF

 4. erhan
  Şubat 19, 2013, 12:37 am

  Atıf Hoca, İngiliz mandasını savunan İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin üyesidir ve Teâlî-i İslâm Cemiyeti cemiyetinin de başkanıdır. Bu cemiyet tarafından hazırlanan ve Yunan uçakları tarafından Anadoluya atılarak dağıtılan Milli Mücadele karşıtı bir beyannamesi (fetva) sebebiyle yargılanmıştır.[2] Ancak, muhtemelen Tahir’ül mevlevi ve Atıf Hoca dışındaki cemiyet üyeleri tarafından imzalanarak Anadoluya dağıtılan ve istiklal savaşını yürüten Kuvayı Milliyeciler için çok ağır ifade ve ithamlarla dolu bu bildiri sonrasında da Atıf hocanın cemiyet başkanlığında devam etmesi istiklal mahkemelerinde suçlu bulunması için yeterli görülmüştür.[3] Ayrıca bu mahkemede şapka kanunundan iki sene önce yazdığı “Frenk Mukallitliği ve Şapka” konulu, şapka giyimine kendisinin bakış açısını yansıtan eseri sebebiyle de sorgulanmıştır. Genel kanının aksine kendisi şapkayla ilgili eserinden dolayı değil, İstiklal Savaşı’na karşı yayınlanan bildiri dolayısıyla vatan hainliği suçundan idam edilmiştir.

  • Sahin Lim
   Şubat 19, 2013, 2:27 am

   Hukukta “Genel kani” konusmaz, mahkeme zabitlari konusur. Atif Hoca icin verilen mahkeme karar metnini koy buraya okuyalim mahalle karisi gibi gevezelik etme.

   • erhan
    Şubat 19, 2013, 4:24 pm

    mahalle karılığı sizin gibi temeli olmadan bu ülke için canını ortaya koyup bu toprakları kurtaran insanlara laf atmayı adet edinen hayasızlara yakışır ve denir. Belgeye gelince devletten izin al git gör belge devlette bende değil ama al senin gibi bir cahile belgenin yazılı bir kısmı ;

    I.Celse (3 ŞUBAT 1926 ÇARŞAMBA)

    “Mahkeme heyeti; Reis: Kel Ali Çetinkaya (Afyon Mebusu), Savcı: Necip Ali Küçüka (Denizli Mebusu), Azalar: Kılıç Ali ve Reşid Gâlib (Antep ve Aydın Mebusları).

    …Hoca Atıf Efendi’nin TC’nin yenilik ve ilerlemeye doğru attığı adımlara mani olmak ve halkı isyan ve irticaa teşvik etmek kastıyla İstanbul’da 1924 sonlarında “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı eseri yayınladığı ve muhtelif vasıtalarla memleketin muhtelif yerlerine dağıttığı sıralarda İstanbul Polis Müdüriyeti tarafından Birinci şube raporuyla Dâhiliye Vekâletine ihbar edildiği (1925), adı geçen vekâletin 4717 numaralı emirleri ile mezkur risalenin toplatılmasının ve dağıtılmasının yasaklanmasının İstanbul’a bildirildiği ve kitapların bir kısmına el konulduğu halde, emrin uygulanışı tarihinden bir müddet sonra adı geçen eserin isyanın çıktığı mıntıkalarda yapılan aramalarda elde edilmesi ve muhakemeleri yapılan maznunlara yöneltilen suallerden eserin isyandan bir iki ay evvel bahsedilen muhitlere gelerek elden ele gezdirilmek suretiyle gizliden gizliye okunduğu ve Şapka İksâsı Hakkındaki Kanun’un kabul edilmesi üzerine muhtelif mahallerde şapka şapka aleyhinde propagandada bulunan kişilerin tevkifi esnasında yapılan aramalarda bahsedilen esere tesadüf edildiği ve yapılan tahkikatta adı geçen eserin masum halkın fikirlerini iğfal ve irticaa teşvik maksadıyla Anadolu’nun içerlerine ve bilhassa doğu vilayetlerine ücretsiz olarak gönderildiği ve eserin basımı ve dağıtımı hükümetçe men edildiği halde basımı ve dağıtımı için gayretler gösterildiği çeşitli bölgelerdeki isyanın çıkışında amil ve en mühim tahrik vasıtası olduğu ve Atıf Efendi; geçmiş hayatı itibarı ile de 31 Mart irtica hadisesinde ve Mahmud Şevket Paşa merhumun katledilmesinde de alakadar bulunduğundan çeşitli suçlar ile cezaya çarptırıldığı Sinob’a sürüldüğü ve bundan başka milli mücadelenin en buhranlı zamanında Anadolu içlerine doğru uzanmış işgal ordusuna mukavemet edilmemesi hususunda başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti adına düzenlediği beyannameleri sonradan aldığı çeşitli inkar tertiplerine rağmen yunan tayyareleri ile istiklali ve hayat hakkı için mücadele eden Anadolu köylerine attırdığı ve yeniliğe ve cumhuriyete daimi bir düşman vaziyeti almış olan adı geçen kişinin son isyan hadisesi ile maddeten ve manen alakadar bulunduğu bir çok delil ile anlaşıldığını ve ortaya çıktığı… Bu hususla ilgili muhtelif raporlarından anlaşılmala, harekerinin karşılığı olan Kanun-ı Ceza-yi Umumi’nin 45. Maddesinin “her biri cürmün husûlü maksadıyla ef’alimiz buradan beri ya birkaçını icra eylerse zikredilen şahıslara hemfiil denilir ve cümlesi fail-i müstakil gibi mücâzât olunur.” Diyen muharrer fırkası dolayısıyla adı geçen kanunun 55. Maddesinin TC’nin teşkilat-ı esasiye kanununu tamamen veya kısmen tağyir… veya ifa-yı vazifeden men’ine cebren teşebbüs edenler idam olunur” diyen muharrer fırkası mûcebince İskilipli Hoca Atıf… efendinin salben idamlarına… oy birliği ile karar verildi. (Ankara İstiklal Mahkemesi)

    İskilipli Atıf Hoca’nın Muhakemesinin Son Bölümlerinden Bir Kısım

    “Soru: …bir defa böyle kitap satışı dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Kitap gönderdiğiniz adamların hepsi kitap satacak adamlar değildir.

    Cevap: gönderdiğim adamların hepsi memleketlerinde itibar sahibi olan adamlardır beyefendi.

    S: onlar kitap satmazlar.

    C: bendeniz kitapçıya sattıramazdım. İstanbul’da yeni her kimin kitabı çıkarsa çıksın en fazla yüz, yada iki yüz satılır, diğerleri kitapçılarda kalır…

    S: bu kabul edilebilir bir ifade değildir.

    C: hakikat böyledir.

    S: kitabın basıldığı ve dağıtıldığı, sevk edildiği günler, memleketin tarihi için en acılı günlerdir. Fesat kaynadığı, isyan çıkacağı günlerdir. Bütün bu hakaretin bir gizli gayeye delalet eder.

    C: eğer Kürdistan’a göndermiş olsa idim dediğiniz doğru idi. Fakat ben Anadolu’nun göbeğine gönderdim. Karahisar’a gönderdim.

    S: imkân bulsa idin oraya da gönderirdin.

    C: gizli bir maksadım olsa idi oralara da göndermenin çarelerini bulurdum.

    S: buradaki isimler hep görünümü kurtarmak için yazdığın isimlerdir…

    S: …sen en karanlık günlerde Teali İslamcılık yap, Mustafa Sabri’nin yanında ol sonra karşımızda şöyle böyle söyle. Sözleriniz hiçbir gerçeğe uygun değildir.

    C: bu husus için size belge gösteririm.

    S: ne belge?

    C: Mustafa Sabri ile bu beyanname meselesini görüşse idim, tekzib etmezdim.

    S: bilakis, bu sizin kastınızın devamı için yapılmış bir tertib olur.

    C: niçin öyle olsun, ben de onlarla beraber olur beyannameyi tasdik için ısrar ederdim ve imza ederdim. Hâlbuki açıkça muhalefet etmişimdir…

    S: belge göster.

    C: Belgeyi arz ediyorum: Vakit Gazetesi 1034’üncü nüshasında tekzibnamem durur. Şimdi durup dururken bendenize vesika sormak bilmem nasıl olur!

    S: sen bu tekzibnameyi ancak gizli bir maksat için yaparsın.

    C: ne maksadı beyefendi?

    S: çünkü gördünüz ki bunlar yunan tayyareleri ile atıldı ve aksi tesir yaptı. Anadolu halkı Milli Mücadeleye daha fazla destek vermiştir. Sizde bu kötü durumdan kurtulmak için bunu yaptınız.

    C: eğer öyle olsa idi onlarla beraber olurdum, cemiyete devam ederdim. Hâlbuki devam etmedim. Bu da bir delildir. Eğer devam etse idim bu düşünceniz akla gelebilirdi.

    S: sus bizi çileden çıkarma! Hürriyet ve itilaf’tan ve Mustafa Sabri’den destek alarak bu cemiyeti kurduğun buradan belli oluyor. Sen hâlâ onlardan ayrıyım diyorsun. Biz budala olmalıyız ki, bu sözlere inanalım. Bol bol atıyorsun. Çıkarın!”

    Kaynak: ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİ ZABITLARI 1926, Hazırlayan: Ahmed NEDİM, 1993, İstanbul.

    • mate
     Mart 3, 2013, 4:20 pm

     Bir adam böyle kapak edilir.Eline sağlık.

     • erhan
      Temmuz 8, 2014, 4:53 pm

      Aslında ben adamı kapak etmek için yukardakileri yazmadım ben şeriat destekçisi, tarfatarı olan bir insanım yani kemalist ya da laik değilim ama şu var!!! gerçekler ortaya çıkmalı yoksa kim gerçek kim yalan bilinemez düşmanımızı seçemeyiz bu hıristiyanların ve emperyalist devletlerin dini kullanarak hoca kılığında ulkemıze ajanlar soktukları aşikardır yukarda adı geçen iskilipli atıf adlı şahıs içinde elde kesin deliller olduğu söylenmektedır o dönemin istihbarati bilgileri ile bu yönde olduğu idda edilmektedir tabi biz bu bilgilere doğrudan ulaşmaya gücümüz yetmez bundan dolayıdır ki elde olan bilgilere inanmak durumundayız ama eğer İskilipli Atıf adlı şahıs sırf şapka giymedi, diye asıldıysa ALLAH c.c. laneti astıranların üzerine olsun

 5. o
  Eylül 7, 2012, 5:54 am

  su yaptiginiz nedir biliyor musunuz; bu yaptiginiz provakasyondur, bolmeye calismaktir. bu yaptigini insanlari kiskirtmaya calismak icin kulaktan dolma, asli cok mechul cahil uydurmasi, cehalet urunu bosluklardir.

  biraz bilgiye, gercekten allahin yolu olan bilime yonelseniz bu aptalca oyunlara siz dahil kimse gelmez.Sonra sorun gorunen, buyutulmus, oyalayici, goz boyayici, yurek daglayici sonuclari olan hic bir olay yasanmaz. gercekten yapilmasi gerekenler yapilir, bir takim ulkere yaltaklanmak icin ne sehit veririiz ne de ozgurlukler kisitlanir. biraz okuyn, okudugunu sindirin. baska diyecegim yok.

  bu yaptiklarinizin sonuclari vakit kaybi, negatif geribildirimler ve karisikliktan baska degildir. tabi amaciniz bunlarsa; onu da bilemiyorum. O zaman da her sey mantikli geliyor, Allah inancini kullanip rant saglyanlardan degilseniz elbette..

 6. Matekuyas
  Eylül 6, 2012, 1:07 pm

  İskipli Atıf Hoccanın dramı diye bişi yok.O herif milli mücadeleye karşı bölge ağalarını ayaklandırarak kurtuluş mücadelesini tehlikeye atmıştır.”Yunan ordusu halifenin ordusudur asıl başı alınması gereken Ankaradadır ” diyende odur..Vatan Hainidir.

 7. ozlem
  Nisan 4, 2012, 8:53 am

  Arkadaslar INANC OZELDIR HER BIREYIN IMANI KENDINEDIR. Hic bir kuvvet ne kadar cabalasa da Allah ile Kulun arasina giremez, sorgulayamaz, yargilayamaz. Ne inaniyor diye ne de inanmiyor diye..

  Allah inanci, kuvvetli iman her turlu guclugu yenmege yardim eder. BIlgi her sorunu cozer. Yeter ki kulaktan dolma olmasin yeter ki arastirilsin. Akli selim her birey su anda yasanan rezaletin farkindadir. Yuce allahimiz bizlere yardim etsin. Ataturk kadar parlak beyinler yetissin yine. Dini alet edip hirsizlik yapan, kucuk kizlara tecavuz eden canilerden kurtulalim. Bas ortusu, oruc namaz bunlarin hepsi birer alet biririmizi yememiz icin. Bu gibi sitelerin varligi oyle gereksiz ki.. Ac gozunu ey Musluman Cemaati! OKU GUZEL KARDESIM OFKEYLE cehalet en buyuk pismanliklari getirir basimiza..

  Hepimiz kardesiz bagrimiza basacagimizia kavga mi edecegiz? Allah hepmizin yardimcisi olsun.

 8. thinkerbel
  Nisan 4, 2012, 7:57 am

  Karsi devrimciler olarak muslumanligi o kadar basitlestiriyorsunuz ki Hz. Muhammed (SAW) herhalde mezarinda 4 donuyordur… dar kafali, tarih ve Islam tarihi hakkinda dogru durust bilgi sahibi olmayan, okumayan ancak cahildir. Ulkenin hali tartismasiz sekilde ortada iste. Ezik, okuma yazmasi olmayan sadece kulaktan dolma ‘bilgilere’ sahip ve Samanyolu Universitesi mezunu cahil surusu ile karsi karsiyayiz. 14 yasindaki kizlarini 50 yasidnaki adamlarla evlendiren anne babalar. Cehalletten kork!

  Ataturk’ un cumhuriyet ilkelerini, gelisini, Osmanli tarihini en azindan tanzimat doneminden baslayarak bir okuyun ogrenin once ! O cok sevdiginiz Osmanli neden batmis acaba, neler olmus, kadina ne kadar deger vermis? Kim nasil kurtarmis bu topraklari? Bugun eger bu ulkede ezan okunuyorsa kime borclusunuz acaba? Turkce okunmasini neden bu kadar yadirgiyorsunuz? Okdugunuzdan birsey anlayacaginiz icin mi?! Kaciniz suphaneke yi , El- Fatiha yi okurken ne anlama geldigini biliyorsunuz? Cogunuz bilmiyorsunuz. Sadece gunde 5 vakit namaz kilarak kicinizi kurtaracaginizi mi zannediyorsunuz? Kimi kandiriyorsunuz? Allah’ i mi?? Muslamanligin ana fikrini temeleini kavrayamamis cogu insan malesef. Kuran’ i sozde okur bisey anlamaz ondan sonrada orda burda din hakkinda konusur…Kuran okdu diye millet hoca diye bagrina basar. neyin tartismasini yapiyorsun ?! Bas git Allah askina ya.

  Laiklik kavraminin temelini bilmeyen ama cok biliyormus gibi hakkinda yorum yapan bilgi yoksunu bir toplum ile neyin tartismasini yapiyoruz ki? Bi kere sunu sokun o tintin beyninize insanlar laik olmaz, insanlar sadece laik bir ideoloji’ nin savunucusu olabilirler, cunku laiklik devlet ile din ideolojisinin ayrimidir, insane ve din ideolojisinin ayrimdi deil beyinsizler!

  Ben ATATURKcuyum, Muslumanim, ezanin arapca okunmasini seviyorum, bu ulkeden ezan sesinin eksilmesini asla istemem. Evet cumhuriyet tarihinde bazi yanlislar yapilmistir ama kalkipta bunlarin hepsini Ataturk’e yikmak gercekten trajedi-komedi bir durum. ATATURK sayesinde bu topraklarda yasiyorsunuz. Ataturk sayesinde hala Turk’sunuz! Ama bu toplumun sizin gibi cahil zihniyetlerden arinmasi gereketigini dusunuyorum.

  Selametle!

  • Anonim
   Ocak 10, 2013, 12:04 am

   noldu atatürkün katılmadığı savaşları bile ona mal edip tek kahraman ilan ederken iyidi ,de bilakis emir verere yaptırdığı katliamları kime mal edicez şeyh saidemi gerizekalı papağanlar eğer cidden tarihi merak ediyorsanız ki sanmıyorum ettiğinizi , istiklal mahkemelerini okuyun ve kel alinin kılıç alinin ve sağır ismetin bu ülke insanına ne eziyetler ettiğini istiklal harbinin ruhu olan şahsiyetlerin istiklal mahkemelerinde nasıl katledildiğini görün

 9. jghj
  Nisan 1, 2012, 10:33 pm

  http://www.haber3.com/iste-ingilizlerin-en-buyuk-dusmani–1269806h.htm

  sizin büyük ingiliz düşmanı büyük lider tayyip listede yok vay anasını.

  lan bütün konularda görüşlerinizi çürüttük ne yüzle halaburada geziyorsunuz

  gerizekalılar

  • zorbey
   Aralık 31, 2012, 11:08 am

   Lan mal , ingiliz kraliyet nişanı almış Mustafa Kemal nasıl ingiliz düşmanı oluyor.İngiliz Emperyalizminin ve sömürgelerinin en büyük tehditlerinden biri olan hilafeti ortadan kaldırarak İngiliz köpeğine en büyük hizmetlerden birini yapmış İngiliz şapkasını medeniyetini Müslüman anadoluya zorla sokmuş bir dalkavuk nasıl ingiliz düşmanı olabiliyor??? Kuş kadar beyniniz böcek kadar alkınız sümük kadar değeriniz yok.

 10. ufuk
  Mart 19, 2012, 9:17 pm

  hepniz katıksız ..edit.. ATATURK dusmanları iktıdarınızın bı traflarını yalayın ..edit.. gt arapca yaz lan o zaman..
  *EDIT:Küfür

 11. L@L@
  Mart 8, 2012, 7:36 pm

  Ben de karşı devrime inanıyorum,gerçekleşmesi gerekir
  Sözde bir devrim ve inklap ile kaybettik benliğimizi

  • asd
   Nisan 6, 2012, 9:17 pm

   gerizekalı benlik derken neden bahsediyorsan eğer türklük ise

   harf devrimi

   eğitim birleşmesi kanunu

   halifeliğin kaldırılması

   millet mekteplerinin açılması

   ne mutlu türküm diyene sözü

   güneş dil teorisi

   türklerin kökeni çalışmaları

   bunların hepsi türklük benliğini kazandırma çabalarıdır.

   ha arap benliği diyorsan ..edit.. arap diyarına bura türkküğün kalbinin attığı yerdir ve öyle kalacaktır
   *EDIT:Küfür

   • karsidevrim
    Nisan 6, 2012, 9:43 pm

    Anadolu 1071 yılından beri TÜRK yurdu öz vatanı.Atatürk’den önce de Türk idik .Türk ALLAHUEKBER sözünden rahatsız olmaz,bundan rahatsız oluyorsa o TÜRK değildir, Selanik kırmasıdır yada Sabetay soyludur.Harf devrimiymiş LATİN harfini kullanaya başlayınca Türklüğün mü arttı? Öyle yaa kıçını batıya verince mutlu olmaya başladın sanırım.

 12. BENHUR
  Şubat 6, 2012, 9:31 pm

  Şu an karşıdevrim gerçekleşiyor zaten.Sözde devrim ve inkılaplar ile milletin elinden alınan milli manevi ahlaki değerlerin hepsi geri kazanılıyor.Evet ilk önce ezanın aslına dönmesi ile başladı M.Kemalin beton heykelleri yurttan temizlenene kadar da devam edecek..

  • emre
   Şubat 7, 2012, 6:23 am

   Ezanin kendi dilimizde okunmasi “milli manevi” degerlerimizi fena curuttu cunku icerigini anlamaya basladik ehhehe

  • ozlem
   Nisan 4, 2012, 8:55 am

   Benhur Kardesim allah sana akil fikir kendinle yuzlesme gucu versin..

   Kardeslerin icin ne kotu dusuncelerin var. Aynisini onlar da sana dusunsunler sonra da sag sol derken dinci tinerci kavgasi olsun vatan bolunsun? olur mu?

   Allah bize bunu mu der?

 13. BOZKURT
  Aralık 17, 2011, 8:33 pm

  MUSTAFA KEMAL BU ÜLKENİN ÖNDERİDİR HERKES SAYGI DUYMAK ZORUNDADIR AMA KEMALİSTİZ DİYİP DE ALLAH A VE PEYGAMBERİNE HAKARET EDİP DİNSİZLİK YAPMAYIN ŞERERSİZLER BAŞBUĞ ATATÜRK OLMASA İSLAM DA OLMAZ DI ALLAH ÜLKEMİZİ KORUSUN

  • BOZTEPE
   Nisan 22, 2012, 7:11 am

   Doğru diyosun BOZKURT… Mesela Edison da olmasa hala elektriksiz yaşayacaktık…

 14. BOZKURT
  Aralık 17, 2011, 8:28 pm

  LAN BU AKP LİLER NE KADAR YAVŞAK İBNELER YA FÜZE KALKANI YOK İNCİRLİK ÜSSÜ KÜRT AÇILIMI Bİ YERLERİNE SOKSUNLAR ATATÜRK OLMASAYDI DİN MİN YOKTU ORTADA GERİZEKALILAR KENDİSİNİN İNANIŞ TARZI BİZİ İLGİLENDİRMEZ HA İÇKİ İÇEN İNSAN KAFİR MİDİR ASLA AÇIP KURAN OKUYUN BİRAZ PİS HERİFLER GÜNAHKAR BİR MÜSLÜMAN OLUR SADECE BU DA KENDİSİNİ İLGİLENDİRİR SİZİN GİBİ AMERİKAN UŞAĞI DEĞİLDİ MUSTAFA KEMAL

  DİNİM İSLAM İÇİM TÜRKTÜR ALLAH ATATÜRK ÜN RUHUNU ŞAD ETSİN VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ KORUSUN

  • BOZTEPE
   Nisan 22, 2012, 7:13 am

   Allah kimi şad edeceğini bilir ya bırakın Allah’a akıl vermeyi…Kuran’dan “gökten indiği sanılan kitap” diye söz eden bir kefereyi niye şad edecekmiş ki…

  • BOZTEPE
   Nisan 22, 2012, 7:15 am

   Ha bu arada AKP’yi de pek müslüman sanıyorsunuz ama 2004 de çıkardığı “ABD’ne ait destek hamulesinin ithal ihraç ve ülke içi tevziine dair tebliğ” ile onlar zaten ABD’ye iman ettiklerini ispatladılar…

 15. ATATÜRKÇÜYÜZ
  Aralık 16, 2011, 3:39 am

  Türk Devrimlerine karşı çıkan grupun her nedense akp li olduğuna şaşırmıyorum.

 16. Pomak
  Aralık 15, 2011, 10:02 pm

  kemalist :NE GÜNLERE KALDIK.BU ZİHNİYETTEKİLER İSRAİLİ KORUMAK İÇİN FÜZE KALKANI KURDURUYORLAR;YERİ GELİNCEDE MÜSLÜMANLIKTA MANGALDA KÜL BIRAKMIYORLAR.O FÜZE KALKANI TÜM ORTADOĞU İÇİN TEHLİKEDİR.
  ŞİMDİ HARBİDEN SİZİN İNANDIĞINIZ DİNİN ALLAHIN PEYGAMBERİN…..

  Bu kemalist tipler hep böyle tipitip mi olmalı.Füze kalkanı nerene BATTI? Yada şimdi derdin ne kalkanla şunla bunla.Rusya’ya batıyor bir de size sanırım.

 17. kemalist
  Aralık 15, 2011, 12:43 am

  NE GÜNLERE KALDIK.BU ZİHNİYETTEKİLER İSRAİLİ KORUMAK İÇİN FÜZE KALKANI KURDURUYORLAR;YERİ GELİNCEDE MÜSLÜMANLIKTA MANGALDA KÜL BIRAKMIYORLAR.O FÜZE KALKANI TÜM ORTADOĞU İÇİN TEHLİKEDİR.

  ŞİMDİ HARBİDEN SİZİN İNANDIĞINIZ DİNİN ALLAHIN PEYGAMBERİN…..

  • BOZKURT
   Aralık 17, 2011, 8:45 pm

   ALLAHA KÜFRETME KAŞAR BİZ DE KEMALİSTİZ AMA SİZİN GİBİ ALLAHA KÜFRETMİYORUZ ADAM OL TÜRKLER ASIRLARDIR ALLAH A İNANIRDI MUSTAFA KEMAL DE TAMAM MI KEMALİST OLMAN İSLAM KARŞITI OLMAN ANLAMINA GELMEZ DAR BEYİNLİ İNSAN ADAM GİBİ KEMALİST OL ATATÜRK =DEĞİL = İSLAM DÜŞMANI

   YAŞASIN ULU ÖNDER ATATÜRK

   • ATEİST
    Aralık 19, 2011, 1:48 pm

    kes sesini salak,kemalistmiş..! sen kimi kandırıyorsun? ATATÜRK,müslüman değildi aksine müslüman düşmanıydı.onun devrimlerini anlayamayacak kadar kuş beyinlisiniz.ATA’mız LAİKLİK’i boşuna mı getirdi,alimleri boşuna mı astı,Ezan’ı boşuna mı türkçe okuttu,hilafet’i boşuna mı kaldırdı.biz,cumhuriyetçiyiz,laikiz o kadar.müslüman değiliz,müslüman düşmanıyız.iyi ki kadir mısıroğlu diye bir adam var onu okumuyorsunuz…

 18. Eylül 1, 2011, 6:37 pm

  Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is not that great, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. WordPress Seo Plugin

 19. Ağustos 12, 2011, 10:52 pm

  akp de gerçekten inanan insanlar olduğu gibi bir çıkarı olan şeriatçı yobazlarda vardır ancak ATATÜRK gibi bir insanın böyle konuşmalara malzeme edilmesi son derece aşağılık bir harekettir din düşmanı gibi gösterilmek istenmektedir kesinlikle öyle bir şey söz konusu olamaz inançlara saygı göstermek gerekir ben şu an camiye gidebiliyor ibadetimi özgürce yapabiliyorsam ATATÜRK sayesindedir kendi yaptıklarından yine kendisi sorumludur(içki içmesi gibi) yine de ALLAH razı olsun vatanımızı kurtardı nur içinde yatsın

 20. Haziran 20, 2011, 2:43 am

  You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

Comment pages
 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: