Arşiv

Posts Tagged ‘ARAŞTIRMA’

Mustafa Kemal’in ŞOK Tarih kitabı

Nisan 19, 2010 8 yorum

iŞTE YILLARCA MÜSLÜMAN  TÜRK MİLLETİ’NİN EVLATLARINA OKUTTUKLARI O İĞRENÇ KİTAPLAR

Utanç verisi sözler , islama ve peygamberine alkaçka ithamlarMustafa Kemal devrinde okutulan Lise Tarih kitabı

İŞTE YUKARIDA BU MİLLETİN EVLATLARINA YILLARCA OKULLARDA OKUTTUKLARI O KAHBE KİTAPLAR

Evlatlarımızı dinden diyanetten islamdan ve kur’andan koparabilmek için yıllarca bu kitaplar ile zehirlemeye çalıştılar

Yukarıda da açıkça okuyabileceğiniz gibi devrin okullarında verilen tarih ve din bilgisi ortadadır.İslama ve onun peygamberine yapılan ithamlar aşağılamalar yermeler alay etmeler hepsi kitapta açıkça görülebilmekte.Peki bu kitap kimin eseri…İşte halkı müslüman olan ve öyle sıradan bir halk değil cihan imparatorluğu yaşamış ve islamın mukaddesatı uğruna can almış can vermiş bir milletin evlatlarına torunlarına anlatılan islam ve peygamberi… bu şekilde evlatlarımız yıllarca zehirlenmiş  islam aşağılanmaya çalışılarak karalanmaya çalışılmış.Peki asıl amaç ne?..Toplumu zehirlemek ve ondan iman ve kur’an ahlakını söküp atmak, cibiliyetsiz soysuz inançsız ahlaksız  köksüz halk yığınları onlar için asıl amaç..Böylelikle yüzlerce yıl islam karşısında mağlup olan dağılan ve gerileyen kahbeler anadolu halkına yaptığı bu muamele ile islama karşı zaferini de ilan ediyordu..

Ey devrin yobazları firavunları..

Yaptıklarınız yanınıza mı kalacak sanmaktasınız.Ne o kitaplar ile ne inkilaplarınız ile ne istiklal mahkemeleriniz ile ne darağaçlarınız ile faşizanlığınız ne kanun ve asker gücünüz Müslüman TÜRK milletini DİNİN’den bayrağından vatanından ve maneviyatından vazgeçirmeye yetmedi ve yetmeyecek...

İnkilapçılar İstiklal Mahkemeleri ve Mustafa Kemal

Ağustos 13, 2009 2 yorum

121881524589İkinci meclis zamanında cumhuriyet ilan edilmişiTeşkilat-ı Esasiye kanunları yapılmıştır.Bunlardan başka bu meclis zamanında bir sürüşey (…….) adı verilen maskaralık , cehalet, hıyanetler yapılmasıdır.Mustafa Kemal başta her vekil ayda bir inkilap yapıyordu.Adliyede Necati bir halt ediyor adına Mart Adliyesi İnkilabı diyordu,Vasıf Maarifi bir halt ediyor aına Maarif Nisan İnkilabı diyordu.TEKKE ve MEDRESELER kapatıldı,ŞAPKA GİYİLDİ,muhtelit mektep namıyla kız ve erkeklerden mürekkep orta mektepler yapıldı.Kız ve erkek lisesi talebeleri birbirinin kucağına verilip dans ettirildi.Her yerde DANS SALONLARI açıldı.

Valiler hükümet konaklarında danslar balolar tertip etti.İçip körkütük olup cebren balolarda türlü namussuzluklar,rezaletler oldu.Fuhuş ayıp olmaktan çıkarıldı.ÇANKAYA BİR MEYHANE VE KERHANE HALİNİ ALDI.İsraf ve sefahad dehşetlendi.Bütçe artırıldı açığı kapatmak için yeni vergiler konuldu.Başta … (..).. ,vekiller mebuslar,memurlar içki fuhuş ve kumara daldı.Yine bu meclisin çirkin siması mevkii de kalmak için milleti herkesi susturmak için,bunun için de TERÖR yapmak lazım geldi.Cemiyet-i Selahiye,Kürt isyanı birinci mecliste güçlü hizmetle görmüştü.MEKTEPLERDEN DİN TAHSİLİ kaldırıldı,DİNSİZLİĞE revaç verildi.Bu devrin inkilap çocukları da ikide bir hadise icad edip bir çok masumu da astılar.Bunlara KATLİAM demek de münasip olur.Bu suretle istiklal mahkemeleri tarihimizde bednan oldu.Binlerce masum insan hunharca katledilmiştir.Bir çoğu suçunu dahi bilmez.Onun merileri ne ise o yerine getirilmiştir

Portreler MUSTAFA KEMAL ;

Selaniklidir.Harbiye mektebinde okumuş,erkan-ı harp çıkmışltır,kimi dönme,kimi sırp kimi bulgar,kimi pomak diyor.Babası ve anası hakkında rivayet çok.Muhakkak olan bir şey varsa anası belli babası (….)

Uzun boylu sarışın,mavi gözlü elmacık kemiği moğollar gibi çıkık,burnunun ucu kabarık,domates gibi kızarmış.Saçları ağarmış fakan dikkatle boyar,altın sarısı yapar,saçlarının beyazlığını göstermemeye çok özen gösterir.Cisimce pek biçimsizdir.Fevkelade zeki değil fakat zeki denen insanlardandır..Pek çok içer,içkilerden rakıyı sever.çalgı çaldırır çaldırdığı hep curcuna havalarıdır…Yüreğinde asla merhamet yoktur.Herkese en kötü şeyleri yapar vicdanı asla rahstsızlık duymaz.Knun usul adet denilen şeyler onun için (…) değildir.Müthiş bir (..) her gece sabaha kadar içer,bütün ömrü öyledir.Gençliği de böyle içki ve (…) ile geçmiştir.Reculiyeti (…),fakat pek düşkündür,(…) kadın erkek her fail mef’ul her nev’ini yapar.Bu sebepten veya anası (…) olduğundan olacaki,bütün milletin nasmus ve iffeti (….) çalışır.Uğraşır.Bunlar da zaten (…) eseridir.Böyleleri (..) düşkün olur.

Böbreklerine kadar çıkmış bel soğukluğu vardır.İltihab’ı külliyeden ikide bir beline ağrı girer.Banyoya girer.Bu sebeple banyoları çok sever.Frengiye müptelasıdır.Son zamanında yüzü delirium Tremen denilen hastalıkta ki hey’eti almıştır.Elleri titriyor.Kalbi rahatsızdır.Bunlara rağmen yine çok rakı tütün ve kahve içer (…) kendini alamaz.Frengisi Trablusgarpd’a gözüne vurmuş,iritis olmuş.Göz doktoru Şamlı Münir Ahmet iyi etmiş.Bu adam umumi harpten Hicaz’a gitmiş asilere iltihak etmişti.Kokain çekerdi.Onu telgrafla kahireden Ankaraya getirdi.İki mühim neferi biri fevzi diğeri ismettir.Biri sağ biri sol koludur.

Bütün davası milli harekette ki her şeyi kendi yapmış gibi olmasıdır.DAHİDİR.inkilap (….),Türkiyenin (…) olmak hevesindedir.Bir taraftan da Napolyon olduğunu zanneder.

*RIZA NUR -HATIRATIM 3.Cilt-(Sayfa 401-402-403-506)

Kategoriler:ATATÜRK GERÇEĞİ Etiketler:,

Mustafa Kemal “Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları”

Ağustos 8, 2009 66 yorum

Bu videoyu  bilmeyeniniz izlemeyeniniz kalmamıştır.Can Dündar’ın MUSTAFA filmi olmasaydı belkide hiç gün yüzüne çıkmayacaktı.Baykal’ın ve Kemalist çevrenin neden Can Dündar’ı Mustafa belgeselinden dolayı kıyasıya eleştirdiğini anlamak için bu sözleri Mustafa Kemal’in ağzından işitmek kafi.Yıllarca sunulan Mustafa Kemal rol modeli ve tabusu bizzat kendi ağzıyla yıkılmış oluyor.Mustafa Kemal halkının %99’u müslüman olan ve islam ümmetinin halifesinin yurdunda toprağında  kesin bir zafer ilan ediyordu ,neydi o zafer?

O sözleri bir kez daha hatırlayalım ;

adsız

“Bizim devlet idaresinde ki ana programımız CHP programıdır,bunun kapsadığı prensipler idarede siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır,fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır,biz ilhamlarımızı gökten ve gaipden değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”

 http://video.google.com/videoplay?docid=-7362475301812906693

Bu sözlerden sonra müslüman ve Allah’ı ve kitabı Kur’ana ve onun son peygamberine inanan bir kimse için yapacak tek şey kalıyor.

 Mustafa Kemal’in DİN hakkında ki islam hakkında ki diğer görüşleri ve sözleri ;

  • “Türk milleti birçok asırlar,bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü”


  • Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra millî rabıtalarını gevşetti,millî hislerini uyuşturdu.


  • Bu Arap fikri, ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammed’in dinini kabul edenler, kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin, her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdurlar


  • Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz

  Allah-u a’la külli şey-in kadir”

*

 

 

Kim bu Sabetaycılar ?

Mayıs 24, 2009 Yorum bırakın

KarşıDevrim yazıyor ;         İZMİRDE BİR MESİH TÜREDİ

Sabetay-SeviSabetay Sevi İspanyol yahudisi Mordehay’ın üçüncü çocuğu olarak 1626 yılında İZMİR’de doğdu.Küçük yaşdan itibaret Tevrat Talmut ve Kabbala öğrendi.Kabbala ; Tevratı ve eski ahiti şekiller harfler rakamlar ile değişik ve mistik yorumlama kabiliyeti

O yıllarda 1666 yılına endekslenmişti bütün doğu ve batı…

Öyle ki Amin Maalouf’un YÜZÜNCÜ AD adlı romanında da dünyanın 1666 yılında sonunun geleceğine değişik olağan üstü olayların olacağına ve hristiyanlar ve yahudiler Mesihin o tarifte geleceğine kendilerini kurtaracağına inanıyorlardı.

Devamı ; https://karsidevrim.wordpress.com/alisiz-aleviler/turkiye-sabetayist-tehlikeyi-yenmeli/