Arşiv

Posts Tagged ‘ATATÜRK GERÇEĞİ’

Çanakkale zaferi,Mustafa Kemal’in hezimeti!

Mayıs 11, 2011 21 yorum

ÇANAKKALE ZAFERİ M.KEMAL HEZİMETİ

Çanakkale muharebeleri Mehmedçik için büyük bir şeref olduğu halde, kumandanlık etmiş zabitanlar için hiç de yüz ağartıcı değildir. Bunun uzun ve teferruatlı sebepleri üzeride durmuyoruz. Yalnız şu kadarını söyleyelim ki; Çanakkale sırtlarında dört yüz bin vatan evladını gömen bir zabitan kadrosunun muvaffakiyetinden elbette bahsedilemez! Oradaki kumandanlardan herhangi birisine “kahramanlık” ya da “kurtarıcılık” sıfatları izafe edilemez!

Çanakkale harbi başladığı zaman, Balkan harbindeki “Bolayır Hezimeti” sebebiyle cezalandırılarak “Sofya ateşemiliterliği”ne gönderilmiş bulunan M.Kemal bey, muharip bir askeri birliğe tayin edilmesi için Harbiye Nezaretindeki İttihatçı arkadaşlarına üst üste rica mektupları gönderiyordu. Bu ricalar sonunda karargahı Maydos’da bulunan 19. fırka(tümen) kumandanlığına tayini çıkmıştı.

İngilizler Arıburnundan çıkarma yapınca, Anafartalar kumandanı Kemal Paşa’ya haber verdi ve bir taburla sol cenahı takviye etmesini istedi. Bu emir üzerine Kemal Paşa fırkasının 57. alayından iki yüz kişiyi saat beş buçukda Şunuk bayırı istikametinde ilerlemekte olan düşmana karşı süngü hücumu yaptırdı. Fakat hiç bir netice alamadı. Daha sonra kalan kısımları da parça parça hücuma kaldırıp eriten Kemal Paşa hiç bir netice elde edemedi.

Burada dikkat edilecek husus şudur ki; Mustafa Kemal elindeki kuvvetleri kolayca yutulabilecek küçük küçük lokmalar haline getirmek suretiyle düşman üzerine sevketmektedir. Normal bir asker mantığı işe bu hareket tarzını izah etmeye imkan yoktur. İlk hücumda netice alınamayınca, diğerinde daha büyük kuvvet sevkedilmesi gerekmez miydi?
Bu muaammayı çözebilene aşkolsun..!

Daha sonra Enver Paşa, koca tümeni parça parça yutturmasından sonra, Kemal Paşa’yı azarlamış, “elindeki askerleri lüzumsuz hücumlarla israf ettiğini” söylemiştir.

Kaynak

1 Falih Rıfkı Atay, 19 Mayıs, Ankara s 3
2 Düşmana parça parça taarruz ettirilmek suretiyle yok edilmiş bu alay hakkıdna Kemal Paşa şöyle diyor: “57. alay mehur bir alaydı. Çünkü hepsi şehid olmuştur. – Ruşen Eşref, Anafartalar kumandanı ile mülakat s 20

3 Kadir Mısıroğlu, Lozan zafer mi hezimet mi? s 157,158,159

*Ne ilginç emrinde ki 57.Alay’da ki tüm mehmetçiği kırdırmış ve bu olay bir kahramanlık ve destan olarak anlatılmış.Oysa bir kumandan öncelikle askerinin güvenliğini düşünecek onu yok yere zayi etmeyecek.Büyük kumandan’ın işlerine akıl sır ermiyor.Yansız tarihçiler yazmaya devam ettikçe yakın gerçeğin karanlıklaro birer birer aydınlığa kavuşacak

Atatürk Yahudi miydi?,ajan mıydı? İlber Ortaylı

Mart 13, 2011 15 yorum


Prof. Ortaylı, Londra’daki konferansta bir dinleyicinin Atatürk’ün ajan olup olmadığını sorması üzerine ‘Atatürk köylüdür. Köylüden Yahudi olmaz’ dedi

ABD’nin dünya politikasını yürütenlerin Amerikalı olmadığını söyleyen Ortaylı, Amerika’nın akıl hocasının İngiltere olduğunu belirtti.

Ortaylı, bir dinleyicinin, ‘Son zamanlarda Atatürk’ün Yahudi ve İngiliz ajanı olduğuyla ilgili bazı internet sitelerinde iddiaların yer aldığını’ söylemesi üzerine, ‘Atatürk’ün ne olduğu belli. Atatürk köylüdür. O karga hikayesinin üzerinde onun için çok dururlar. Köylüler Yahudi olmaz’ ifadelerini kullandı

Sorudan çok cevap ilginç geldi.KARGALAR hikayesinin üzerinde çok durulmuş.Sanırım karga kovaladığı için yahudi olamaz demeye getiriyor da saçmalamış iyice.Hadi yahudi olması meselesine cevap vermiş de İngiliz ajanı olduğu sualine ne cevap vermiş yada niye cevap vermemiş.
Dünyada İNGİLİZ çıkarlarına Mustafa Kemal kadar hizmeti geçmiş çok nadir insan vardır.

Atatürk’ü seviyor musunuz?

Şubat 8, 2011 45 yorum

wordpess kullanıcılarına okuyucularına ve internet kullanıcılarına  sormak isterim,cumhuriyet rejiminin kurucusu Mustafa Kemal’i seviyormusunuz?yada saygı duyuyormusunuz? yoksa kayıtsız bir bakış mı var?

Mustafa Kemal’i nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sinan Çetin Kemalizme indiriyor “KAĞIT” filmi

Ocak 19, 2011 7 yorum

Sinan Çetin’in artık rejim muhalifi olduğunu bilmeyen kalmadı.
Bu rejim cumhuriyet rejimi değil bilakis kemalist dogmaların gecenin karanlığı gibi ülkenin üstüne çöktüğü o “kemalist düzen” karşıtı.
Bu filmi de yine yasakları dayatmaları ve diktatörü hedef alıyor
Fragmanı bile iş görmeye yeter

Asıl bomba filmin sonunda;

DEVLETİN KAĞITLARLA YOK ETMEYE ÇALIŞTIĞI SAİD NURSİ

Filmin sonunda, 20. yüzyılda Türkiye’de ve dünyada zulme uğrayan, devlet örgütünün hukuka değil kendi kurallarına, kanunlarına dayanarak zulmettiği, yok etmeye çalıştığı insanların isimleriyle bir nevi saygı duruşuna geçiliyor. Hayatına kastedilen bu insanlar arasında, ömrünün ikinci yarısı sürgünlerde, hapishanelerde ve resmi görevlilerin gözetiminde geçen Bediüzzaman Said Nursi de vardı. Bediüzzaman, yeni kurulan devletin baskıcı ve yok sayıcı anlayışını kabul etmediği ve fikri muhalefet ettiği için, devlet tarafından yok edilmeye çalışıldı. Suçsuz yere defalarca hapis yattı, sürgün edildiği yerlerde insanlarla görüştürülmesine, evinden çıkmasına bile izin verilmedi. Kendisiyle konuşmak isteyenlere işkence edildi, kimisi öldürüldü. Onlarca, yüzlerce mahkemeden beraat almasına rağmen yine özgür bırakılmadı, göz hapsinde bir nevi tecrit hayatına maruz bırakıldı. Bunu da resmi “kağıt”lar yardımıyla sağladı. Devlet, hukuk dışı kanunlarıyla bir insanı yok etmeye çalıştı, ama başaramadı. İnsanın hayatını hiçe sayan tüm resmi organlar ve örgütler gibi

Mustafa Kemal’in ŞOK Tarih kitabı

Nisan 19, 2010 8 yorum

iŞTE YILLARCA MÜSLÜMAN  TÜRK MİLLETİ’NİN EVLATLARINA OKUTTUKLARI O İĞRENÇ KİTAPLAR

Utanç verisi sözler , islama ve peygamberine alkaçka ithamlarMustafa Kemal devrinde okutulan Lise Tarih kitabı

İŞTE YUKARIDA BU MİLLETİN EVLATLARINA YILLARCA OKULLARDA OKUTTUKLARI O KAHBE KİTAPLAR

Evlatlarımızı dinden diyanetten islamdan ve kur’andan koparabilmek için yıllarca bu kitaplar ile zehirlemeye çalıştılar

Yukarıda da açıkça okuyabileceğiniz gibi devrin okullarında verilen tarih ve din bilgisi ortadadır.İslama ve onun peygamberine yapılan ithamlar aşağılamalar yermeler alay etmeler hepsi kitapta açıkça görülebilmekte.Peki bu kitap kimin eseri…İşte halkı müslüman olan ve öyle sıradan bir halk değil cihan imparatorluğu yaşamış ve islamın mukaddesatı uğruna can almış can vermiş bir milletin evlatlarına torunlarına anlatılan islam ve peygamberi… bu şekilde evlatlarımız yıllarca zehirlenmiş  islam aşağılanmaya çalışılarak karalanmaya çalışılmış.Peki asıl amaç ne?..Toplumu zehirlemek ve ondan iman ve kur’an ahlakını söküp atmak, cibiliyetsiz soysuz inançsız ahlaksız  köksüz halk yığınları onlar için asıl amaç..Böylelikle yüzlerce yıl islam karşısında mağlup olan dağılan ve gerileyen kahbeler anadolu halkına yaptığı bu muamele ile islama karşı zaferini de ilan ediyordu..

Ey devrin yobazları firavunları..

Yaptıklarınız yanınıza mı kalacak sanmaktasınız.Ne o kitaplar ile ne inkilaplarınız ile ne istiklal mahkemeleriniz ile ne darağaçlarınız ile faşizanlığınız ne kanun ve asker gücünüz Müslüman TÜRK milletini DİNİN’den bayrağından vatanından ve maneviyatından vazgeçirmeye yetmedi ve yetmeyecek...

Mustafa Kemal’i seviyormusunuz?

Nisan 2, 2010 5 yorum

“Anket için oy kullanabilir yorum bırakabilirsiniz”

 

Mustafa Kemal’i reddediyoruz!

Mart 31, 2010 4 yorum
Kemal Mustafa

Evet Mustafa Kemal’i reddediyoruz,bunun için geçerli bir çok nedenimiz var.

Onlardan bazıları ile başlayalım

Mustafa Kemal’i reddediyoruz çünkü,

 • -Her yerde onun HEYKELLERİ ni görmekten sıkıldık

 • Her yerde onun propagandasını işitmekten sıkıldık
 • -O’nun adına hareket eden KEMALİSTLERİN arsızlıklarından bıktık
 • O’nun adına hareket eden kokoşların meydanlarda çarşaf yırtmasından iğrendik

 • -O’nun adına hareket edenlerin cuntacılık ile millete ihanet hareketlerine girişmelerinden bıktık

 • O’nun yüzünden bu ülkeye demokrasi 50 yıl geç gelmesinin bedelini çok ödedik

 • -Müslüman Türk’ü o tarihi ile bir bütün olmuş şanlı ceddinden kopardığı için reddediyoruz

 • Mustafa Kemal lafını işitmekten bıktık

 • -Ayrıca reddetme hakkımızı da kullanıyoruz ve reddediyoruz

 • Milliyetçi olmak istemiyoruz 6 oktan nefret ediyoruz

 • -Devletçi olmak istemiyoruz inkilapçı değil karşıdevrimci olmak istiyoruz

 • Vahdettine sövmek Osmanlıya sövmek istemiyoruz reddediyoruz

 • -Şapka takarak modern olacağını sanan kafaları reddediyoruz

 • İstiklal Mahkemelerinde katledilen masumlarımızın hakkı için reddediyoruz

 • -İskilipli Atıf Hocalar Mehmet Akifler hürmetine reddediyoruz

 • -Kokuşmuş CHP den bıktık istemiyoruz

Atatürk ödevlerinden de bıktık.Çocuklarımızı okula Atatürk’ün en sevdiği yemekleri en sevdiği şarkıları öğrenmesi için göndermiyoruz.