Arşiv

Posts Tagged ‘Atatürk’

Cumhuriyet tarihinin en büyük ismi anketi

Ağustos 15, 2012 Yorum bırakın

Evet sizce sizin kriterlerinize göre sizin değerlerinize göre yani size göre bu listede ki en önemli ve en değerli isim kim?

Cumhuriyet tarihimizde ki en değerli isim anketi.

.

Atatürk’ün öldükten sonra yayınlanan ilk fotoğrafları

Haziran 10, 2012 Yorum bırakın

Genelkurmay arşivinden çıkan bu yeni fotoğrafları hiç görmediniz.

Daha fazlasını oku…

İnternette yeni çılgınlık!

Ağustos 22, 2011 Yorum bırakın

İnternet bu fotoğraflara gülüyor.

Daha fazlasını oku…

Mustafa Kemal’in maaşı ve Kemalizm’in bozgunu

Mayıs 25, 2011 7 yorum

Kemalist aydının hurafeciliği ;

“Mustafa Kemal’in maaşı konusunda sadece o günkü rakamı (ortalama 13.000 TL) verir, ama onun bugünkü değerinden söz etmez. M. Kemal’in maaşının altın üzerinden 2006 yılındaki karşılığı 620.000 liradır”

Doğruya ve sahih dine inanmayan, hurafelere inanır; fanteziler ve kurgulamalarla meşgul olur. Kemalist-ulusalcı aydın, bu sahada insanlık tarihinde birinciliğe oynayabilir. Bunların hurafelerinden en önde geleni de, 1923-38 arası Türkiye’de ekonomik mucize yaşandığı, yurdun demir ağlarla örüldüğü, eğitimin “10 yılda 10 milyon genç yaratacak” ölçüde şaha kalktığı, yolsuzluğun görülmediğidir. Oysa:

Yurdu demir ağlarla ördük yalanı ;

1856-1922 yılları arasında 8619 km demiryolu yapılmış. 1876’da 1538 km olan demiryolu ağımıza II. Abdülhamid döneminde 4982 km yeni yol eklenerek, % 324’lük bir artış kaydedilmiş. 1923-50 döneminde ise sınırlarımız içindeki 4086 km.lik demiryollarımıza sadece 3578 km ilâve edilerek, % 87,5’lik bir artış başarılabilmiş. Ya karayolları?

Mustafa Kemal’in maaşı

Kemalist aydın, hurafeleri uğruna gerçekleri çarpıtmakta da ustadır. Meselâ, Mustafa Kemal’in maaşı konusunda sadece o günkü rakamı (ortalama 13.000 TL) verir, ama onun bugünkü değerinden söz etmez. M. Kemal’in maaşının altın üzerinden 2006 yılındaki karşılığı 620.000 liradır. 2006 yılında Cumhurbaşkanı’nın maaşı ise 14.000 liraydı. Yani, ilk Cumhurbaşkanı, 2006’daki Cumhurbaşkanı’ndan altın üzerinden 24, TL üzerinden 44 kat fazla maaş almaktaydı. O dönemde Türkiye’nin şimdikinden en az 15 kat daha fakir olduğu hesaba katıldığında, ilk Cumhurbaşkanı, 2006 yılı itibariyle Cumhurbaşkanı’ndan reel olarak en az 350 kat fazla maaş alıyordu. Ve İsmail Cem’in Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi’nde M. Kemal’in servetinin dökümü, 4 sayfa tutmaktadır. Bu servet gibi, İş Bankası ve CHP servetinin de ana kaynağı, Abbas Hilmi Paşa’nın verdiğinin dışında, Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşımız için gönderdiği 500.000 lira idi (bugün için 20 milyon dolar civarında).

Şeflik dönemleri ekonomik çöküntüsü ;

Köylü nüfusun şehirli nüfusa oranı, 1923-38 arası hiç değişmemiştir. M. Kemal’in has adamlarından A. Hamdi Başar, 1930’da şöyle demektedir: “Köylü, sırtına giyecek ve boğazına sokacak bir şey bulamıyor. Memleketi kalkınmaya götürebilecek bir manivela ise henüz keşfedilmedi.” Hürriyet gazetesinin yıllar önce yazdığına göre, Türkiye ekonomisi, 1927’de % 12,8; 1932’de % 10,6; 1935’te % 3; 1940’ta % 5; 1941’de % 10,3; 1943’te % 9,8; 1944’te % 5,1; 1945’te % 15,3; 1949’da % 5,5 küçülmüştür.

Eğitime gelince: 1895 yılında Türkiye sınırları içinde yaklaşık rakamlarla 25.800 ilkokul, 2 milyon ilkokul yaşında çocuk ve 1 milyon 200 bin öğrenci vardır; okuma oranı, % 60’tır. 1938’de ise 6.700 ilkokul, 2.335.000 ilkokul çağında çocuk ve 765.000 öğrenci vardır; okuma oranı % 33’tür. 1925-38 arasında Türkiye’de sadece 173 yeni ilkokul açılmıştır.

1895’te Türkiye toprakları içinde ortaokul ve lise sayısı 830, ortaöğretim çağındaki nüfus 2 milyon 550 bin, öğrenci sayısı 98.000, okuma oranı % 3,8’dir. 1938’de ise 208 ortaokul ve lise, 3 milyon küsur orta öğretim çağında nüfus, 95 bin küsur öğrenci vardır ve okuma oranı % 3,2’dir. Cumhuriyet, Abdülhamid döneminin eğitim seviyesine ancak 1950’lerde ulaşabilmiştir.

1914’e gelindiğinde tek üniversitemiz, 7 fakültesi ve 4.600 öğrencisi ile İstanbul Üniversitesi idi. 1938’de de yine tek üniversitemiz vardır; fakülte sayısı 8 olup, öğrenci sayısı 5.700 civarındadır.

Kemalist aydın, 1923-38 arasını neden altın çağ olarak görür?

Çünkü İslâm, bütünüyle baskı altındadır ve 1934’e gelindiğinde Türkiye’de din eğitimi bitirilmiştir. Bir de, yer yer halk açlıktan ölür, pek çoğu sehpalarda can verir, jandarma dipçiği ve tahsildar baskısı altında inlerken, kaymak tabakasını kripto-ecnebilerin oluşturduğu asker-eşraf-tüccar-bürokrat koalisyonundan oluşan CHP ve Cumhuriyet “seçkin”leri, arsa spekülasyonculuğu, ihtikâr, tefecilik, müteahhitlik, komisyonculuk ve savaş şartları istismarıyla zenginleşmekte, halk çullar-çuvallar içinde iken Kalgurisi’den, Fegara’dan Paris modellerini kapışmakta, kuyruklu ceket, silindir şapka, klak, makferlanlarla balolarda danstan dansa ve kutlamadan kutlamaya koşmaktadır.

ALİ ÜNAL

Anadolu halkı yokluk yoksulluk ve açlık çekerken bu denli bir israfın yaşanması her gece içki sofralarının kurulması zevke ve eylenceye dalmış bir idare.Kemalizm yıllarının karanlık sayfaları bir bir aydınlanınca birçoklarının midesi kaldırmayacak.

Atatürk olmasaydı ne olurdu?

Nisan 30, 2011 21 yorum

 

*Atatürk olmasaydı İngilizlerin istediği şey yani Halifelik kaldırılmaz tüm islam alemi başsız bırakılmazdı.

*Atatürk olmasaydı milli mücadele onsuz da olurdu..

*Atatürk olmasaydı laik ve dinsiz bir devlet yerine Selçukluların Osmanlıların devamı bir  Türk İslam Devleti olurdu..

*Atatürk olmasaydı Ayasofya müze değil Sultan Fatih’in emaneti gibi Camii olurdu…(Ayasofya bir semboldür Fatih ve Türkler için Fethin ve İslam toprağı olmasının sembolüydü Camiye dönüştürülmesi.Atatürk için de bir sembol devlet ile islamın birbirinden koparılmasının sembolü.)

*Atatürk Olmasaydı Çerkes Ethem hain değil milli mücadele kahramanımız olarak kalırdı.

*Atatürk olmasaydı Vahdettin Osmanoğlu sürgünde değil 1000 yıllık toprağında can verirdi.

*Atatürk olmasaydı Musul ve Kerkük Irak’ın değil Türkiye’nin bir parçasıydı

*Atatürk olmasaydı 12 ada Yunan’ın değil Türk’ün olurdu.

*Atatürk olmasaydı sözde istiklal mahkemelerinde binlerce masum can vermezdi.(Kurtuluş savaşında okadar şehit vermedik)

*Atatürk olmasaydı İskilipli Atıf Hocalar idam edilemezdi.

*Atatürk olmasaydı Allahuekber susturulmaya ezanlar dönüştürülmeye çalışılmazdı..

*Atatürk olmasaydı demokrasiyi 1950’lere kadar beklemek zorunda kalmazdık

*Atatürk olmasaydı 30 yıllık Tek Parti Diktatörlüğü olmazdı

*Atatürk olmasaydı Sağır İsmet olmazdı

*Atatürk olmasaydı başımızın belası CHP ve lanet 6 oku olmazdı..

*Atatürk olmasaydı dönmeler Türkiye’yi ekonomisini basınını ticaretini ve anadolu halkını bu denli rehin alamazdı..

*Atatürk olmasaydı Osmanlı’ya yıllarca sövülemezdi..

*Atatürk olmasaydı Bediüzzaman hayatının yarısını zindanlarda ve baskı altında yaşamazdı.

*Atatürk olmasaydı Dersim bombalanmaz onbinlerce masum kaltledilmez sürülmezdi..

Atatürk olmasaydı kısaca daha güzel şeyler de olabilirdi..ne dersiniz sadece anan belli baban yunan olurdu demekle olmuyormuş demek ki..

(Bu ifadeler sadece seli düşünen insana aittir)

Atatürk evrimci miydi? Atatürk ve evrim teorisi

Nisan 23, 2011 2 yorum

Hayat her hangi bir doğa dışı etkenin müdahalesi olmaksızın dünya üzerinde doğal ve zorunlu bir kimyasal ve fiziksel olaylar dizisi sonucudur.Hayat sıcak,güneşli ve sığ bir bataklıkta başladı.Oradan sahillere ve denizlere yayıldı;denizlerden tekrar karalara geçti.İlk hayvan denizlerde balık ve karalarda muhtelif kemikli yaratıklar oldu;bunlar devirlerde şekilden şekile tekamül ettiler.İnsanlar sularda kaynaşıp çırpınan bir varlıktan bu günkü şekline geldi….

Tabiatın,her şeyden büyük ve her şey olduğu anlaşıldıkça,tabiatın çocuğu olan insan,kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı.
Afet İnan Atatürk hakkında Hatıralar va Belgeler 1968

İnsanlar sularda kaynaşıp çırpınan bir mevcuttan bu günkü şekline geldi .İnsanın bu günkü yüksek zeka ,idrak ve kudreti milyonlarca ve milyonlarca nesilden geçerek hazırlandı.
Artık insan bugün tabiatın nihayetsiz büyüklüğüne ve tabiat içinde kendi nevinin mukederatına gittikçe büyüyen bir irade ve şuur ile bakıyor.

Afet İnan Atatürk Hakkında H.B 1930

Yaradılış felsefesi

İnsanlar ,sürfeler gibi sulardan çıktılar ilk önce..İlk ceddimiz balıktır. 🙂 İşler daha ilerledikçe o insanlar,primat zümresinden türediler.Biz maymunlarız; düşüncelerimiz insandır.
Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk T. ve D. K. H. s.53

Hayatın tarifi

Hayat,her hangi bir tabiat harici etkenin müdahalesi olmaksızın dünya üzerinde tabii ve zaruri bir kimya ve fizik seyri neticesidir.

Afet İnan Atatürk Hakkında 1930

insan ve tabiat

Tabiat insanları türetti;onları kendine taptırdı da.Ancak,insanların dünyada yaşayabilmeleri için,onların tabiata egemenliğinide şart kıldı.Tabiata egemen olmasını bilemeyen yaratıklar,varlıklarını koruyamamışlardır.Tabiat onları,kendi unsurları içinde ezmekten,bpğmaktan,yoketmekten ve ettirmekten çekinmemiştir.

Atatürk’ün S.D 1935

Fakat şunu söyleyelim ki,insanların bütün bilgileri ve inanışları,insan zekası eseridir.Zeka tabii olan dimağdan çıkar.Bundan,tabiatı anlamakta zekanın,en büyük cevher ve müessir olduğu anlaşıldığı gibi tabiatın fevkinde ve haricindeki bütün mefhumların,insan dimağı için kendi tarafından uydurma şeylerden başka bir şey olmayacağı meydana çıkar.

Natür, İnsanları türetti,onları kendine taptırdı da.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri

*Yazıyorum ; Evet anlaşılan M.Kemal’e göre balıktan evrilmişiz.Aman ne iyi 🙂

Atatürk Yahudi miydi?,ajan mıydı? İlber Ortaylı

Mart 13, 2011 15 yorum


Prof. Ortaylı, Londra’daki konferansta bir dinleyicinin Atatürk’ün ajan olup olmadığını sorması üzerine ‘Atatürk köylüdür. Köylüden Yahudi olmaz’ dedi

ABD’nin dünya politikasını yürütenlerin Amerikalı olmadığını söyleyen Ortaylı, Amerika’nın akıl hocasının İngiltere olduğunu belirtti.

Ortaylı, bir dinleyicinin, ‘Son zamanlarda Atatürk’ün Yahudi ve İngiliz ajanı olduğuyla ilgili bazı internet sitelerinde iddiaların yer aldığını’ söylemesi üzerine, ‘Atatürk’ün ne olduğu belli. Atatürk köylüdür. O karga hikayesinin üzerinde onun için çok dururlar. Köylüler Yahudi olmaz’ ifadelerini kullandı

Sorudan çok cevap ilginç geldi.KARGALAR hikayesinin üzerinde çok durulmuş.Sanırım karga kovaladığı için yahudi olamaz demeye getiriyor da saçmalamış iyice.Hadi yahudi olması meselesine cevap vermiş de İngiliz ajanı olduğu sualine ne cevap vermiş yada niye cevap vermemiş.
Dünyada İNGİLİZ çıkarlarına Mustafa Kemal kadar hizmeti geçmiş çok nadir insan vardır.

Atatürk’ü seviyor musunuz?

Şubat 8, 2011 45 yorum

wordpess kullanıcılarına okuyucularına ve internet kullanıcılarına  sormak isterim,cumhuriyet rejiminin kurucusu Mustafa Kemal’i seviyormusunuz?yada saygı duyuyormusunuz? yoksa kayıtsız bir bakış mı var?

Mustafa Kemal’i nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başbakan Atatürk’ü koruma kanunundan bizi kurtarsın

Ocak 14, 2011 1 yorum

 

“Siyasilerin cesaret edeceklerini sanmıyorum ama Atatürk’ü Koruma Kanunu‘ nun kaldırılması gerek.
Böyle kişiye özel kanun olur mu? Buna hukuk denir mi? Tayyip Erdoğan asıl bu ucubeden bizi kurtarsa ne iyi olur.
Ama tabii daha Anayasa‘nın girişinde, özel isimden söz edersen, kanunda da o ismi korursun.”

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/akoz/2011/01/14/ucube_heykellerle_dolu_bu_memleket

Yukarıda ki sözler EMRE AKÖZ‘e ait ve altına ben de imzamı atıyorum.

Yurdumuzun dört bir yanını onun betondan heykelleri ile donattık.Ne büyük bir iş yaptık ne büyük bir marifettir bu ne büyük bir eserdir bu.Acaba dünyada ikinci bir örneği varmıdır kişiye özel kanunun? Medeni dünyada olduğunu sanmıyorum ama yobaz ve diktatöryal rejimlerde buna örnek bulabilirler.

Hitler’i koruma kanunu Mao’yu koruma kanunu Stalin’i koruma kanunu Napolyon’u koruma kanunu Bush’u koruma kanunu Corc’u koruma kanunu Dalay Lama’yı koruma kanunu Saddam’ı koruma kanunu …nekadar uyduruk geliyor değil mi..