Arşiv

Posts Tagged ‘BEDİÜZZAMAN’

Cumhuriyet tarihinin en büyük ismi anketi

Ağustos 15, 2012 Yorum bırakın

Evet sizce sizin kriterlerinize göre sizin değerlerinize göre yani size göre bu listede ki en önemli ve en değerli isim kim?

Cumhuriyet tarihimizde ki en değerli isim anketi.

.

Bediüzzaman açıklıyor,Şeytanın yaratılmasının hikmeti

Mayıs 28, 2011 1 yorum

Bismillahirrahmanirrahim

  • Sual: Şerr-i mahz( Her yönüyle kötü ) olan şeytanların icadı ve ehl-i imana taslitleri(musallat olma) ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip Cehenneme girmeleri, gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemîl-i Alel’ıtlak ve Rahîm-i Mutlak ve Rahmân-ı Bilhakkın rahmet ve cemâli, bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne(meydana gelmesine) nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz(izin) gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor.
  • Elcevap: Şeytanın vücudunda cüz’î şerlerle beraber birçok makasıd-ı hayriye i külliye( Herşeyi ilgilendiren hayırlı maksatlar) ve kemâlât-ı insaniye(İnsana ait olgunluklar) vardır.
  • Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var; mahiyet-i insaniyedeki(insanın vasfı) istidatta(kabiliyette) dahi ondan daha ziyade merâtip(mertebeler) var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var.

Bu istidâdâtın inkişâfâtı, elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder(Amel gerektirir). Ve o muameledeki terakki(ilerleme) zembereğinin hareketi, mücahede ile olur. O mücahede ise, şeytanların ve muzır(zararlı) şeylerin vücuduyla olur.

Yoksa, melâikeler gibi, insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nev’inde binler envâ(çeşit) hükmünde sınıflar bulunmayacak… Bir şerr-i cüz’î(az bir zarar) gelmemek için bin hayrı terk etmek, hikmet ve adalete münafidir(zıttır).

Çendan(gerçi), şeytan yüzünden ekser(pek çok) insanlar dalâlete giderler.

  • Fakat ehemmiyet ve kıymet, ekseriyetle keyfiyete(kaliteye) bakar; kemiyete(sayı çokluğuna) az bakar veya bakmaz.

Nasıl ki, bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette, bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir.

  • Öyle de, nefis ve şeytanlara karşı mücahede ile, yıldızlar gibi nev-i insanı(insan cinsini) şereflendiren ve tenvir eden(nurlandıran) on insan-ı kâmil yüzünden o nev’e(sınıfa) gelen menfaat ve şeref ve kıymet, elbette, haşarat nev’inden sayılacak derecede süflî ehl-i dalâletin(aşağıda bulunan sapmışların) küfre girmesiyle insan nev’ine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için, rahmet ve hikmet ve adalet-i İlâhiye, şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına(musallat olmalarına) meydan vermiş.
  • Ey ehl-i iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız, Kur’ân tezgâhında yapılan takvâdır. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet i Seniyyesidir. Ve silâhınız, istiâze(Şeytandan Allah`a sığınma) ve istiğfar(tövbe) ve hıfz-ı İlâhiyeye(Allah’ın korumasına) ilticadır. (Lemalar, 13. Lema)

Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman’ın Rusya fotoğrafı sahte çıktı

Mart 23, 2011 1 yorum

Bediüzzaman’ın Rusya esaretinde ki secde anı fotoğrafı olduğu iddia edilen fotoğraf Bulgar askerleri çıktı,fotoğraftaki kişi de Bediüzzaman değil.Mustafa Armağan tartışmayı bitirdi.

Asparagas Said Nursi’ye de mi sıçradı?

Bir internet sitesinde flaş haber: Yere kapaklanmış bir adam, etrafta onu seyreden askerler. Güya bu fotoğraf Said Nursi’nin Rusya’da başkomutana ayağa kalkmadığı için idam edilmesinden önce namaz kıldığı sahneymiş. Böylesine çarpıcı bir fotoğrafa bigane kalabilecek kaç tane site olabilir? Nitekim irili ufaklı birçok sitede görüyoruz onu, tabii altında da okkalı yorumlar. Oysa bu fotoğrafın birazcık araştırmayla Rusya’da çekilmediği anlaşılabilirdi. 1) Yıllar önce “İdamdan önce son namaz” diye Bulgar köylerinde çekilmiş bir fotoğraf olduğu belirtilerek yayınlanmıştı. 2) Askerler Rus değil, Bulgar askeriydi (üniformaya dikkat). 3) Nursi’nin üstünde hiçbir zaman bu tür bir kazak göremezsiniz. 4) “Secde eden” kişinin birkaç dakika önce çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak bu tartışmayı bitiriyorum.

“Hür Adam” Mustafa Kemal’e böyle posta koydu!

Ocak 1, 2011 10 yorum

Haydi arkadaşlar salonlara

Üstadımız kahramanımız mücahidimiz davamız mücadelemiz direnişimiz dirilişimiz Bediüzzaman Said-i Nursi Hz.lerine VAFA gösterme zamanıdır..salonları nurlandırma zamanıdır.Sessiz çoğunluğun nurun kahramanlarının sahne alma zamanı geldi..hep beraber ailecek anne ,baba, çocuk, eş, arkadaş ,ağabeyler ablalar ,talebeler, mütevelliler ,öğretmenler ,öğrenciler..

Küfür düzenine baş kaldıran ingiliz işbirlikçisi diktatörlüğe baş kaldıran istanbul hükümetine baş kaldıran ankara hükümetine baş kaldıran mustafa kemal’e baş kaldıran büyük iman mücahidi nurun büyük kahramanı Bediüzzaman Said’i Nursi’nin muhteşem hayat hikayesi..kaçırılmayacak bir baş yapıt. Nurun karanlığı galebe çaldığı işbirlikçilerin ve gerçek hainlerin ortaya saçıldığı şu günlerde milyonları salonlara dolduraran salonları ve tüm yurdu Nurlandırma zamanıdır..haydi arkadaşlar HÜR ADAM’a vefa borcumusu ödeyelim..

“Milletimin imanını selamette görürsem cehennem ateşinde yanmaya hazırım” Bediüzzaman Said-i Nursi